Antoni M. de Ferrater i Bofill

No hi ha gaire referències sobre aquest arquitecte. Obtingué el títol l’any 1918 i les seves primeres obres es troben a Sitges (com la coneguda casa Petit). També, a Barcelona, l’edifici seu del Col•legi d’Enginyers Industrials de Catalunya a Via Laietana, 1922.

Després d’aquestes obres de caràcter més o menys monumentalista i d’inspiració clàssica, Antoni M. de Ferrater i Bofill es decantà cap al racionalisme i entrà a formar part del GATCPAC, grup del qual fou secretari del 1935 al 1936.