1894

Urbanització del xamfrà Bruc-Casp en el context del pla Cerdà a l’Eixample. Pau Sansalvador sol·licita permís a l’ajuntament per construir un edifici en un solar de 717 m de la seva propietat.

1895-1896

Període de construcció de l’edifici, aproximadament. L’arquitecte responsable serà Jaume Bernades i Mir.

1935

Dolors Sansalvador, filla del propietari, sol·licita permís per fer una primera remunta i edificar un pis més en altura. L’encarregat de la reforma serà l’arquitecte barceloní Francesc de Paula i Riera.

1952

Dolors Sansalvador torna a demanar permís per a edificar una nova remunta més. L’arquitecte serà també Francesc de Paula i Riera.

2005

El Grup Núñez i Navarro compra tot l’edifici.

2009

Al novembre, s’hi inicien les obres de restauració i rehabilitació.

2016

Al febrer, hi finalitzen les obres de restauració.