Grup Núñez i Navarro, novament guardonat per la seva gestió en la Prevenció de Riscos Laborals durant la rehabilitació de La Rotonda

2018-12-13

La gestió de Núñez i Navarro en la Prevenció de Riscos Laborals torna a obtenir un reconeixement extern per la seva excel·lència i la seva meticulositat. Si en 2017 va ser la mútua Asepeyo la que va concedir el premi a la millor pràctica de gestió de la prevenció per la gestió global de la rehabilitació de l'edifici La Rotonda, en 2018 ha estat la principal patronal catalana, Foment del Treball Nacional, la que durant el lliurament dels IX Premis Atlante ha tornat a reconèixer la labor del Grup en matèria de prevenció en l'emblemàtic immoble, seu actual d'empreses com Nike Espanya o Accenture, a més d'un excel·lent revitalitzador de la zona, gràcies al centre de fitness i els locals de restauració que han obert en els baixos de l'edifici. 

La Rotonda després de la seva rehabilitacióLa gala de lliurament de premis es va celebrar el passat 21 de novembre a la Sala Magna de l'edifici de Foment, i va comptar amb la presència del Director de Qualitat, Seguretat i Medi ambient del Grup Núñez i Navarro, Jordi Cabedo, qui va recollir el premi en nom de la companyia. De Núñez i Navarro, el jurat ha valorat la gestió realitzada en l'obra de rehabilitació de l'edifici patrimonial de “La Rotonda”, i ha valorat especialment que els aspectes preventius s'integressin en tot el procés de l'obra, des de l'adquisició de l'immoble per assegurar el seu estat, seguint per la coordinació de seguretat de l'obra de construcció i finalitzant amb l'explotació comercial de l'immoble, així com els resultats obtinguts en matèria de sinistralitat laboral.

En acabar la gala, Jordi Cabedo, va destacar tres aspectes a valorar després de l'obtenció del premi: “en primer lloc, el reconeixement d'una gran entitat empresarial de prestigi, del compromís pel treball ben fet i la Prevenció de Riscos Laborals de la nostra companyia. Un reforç a la nostra imatge de marca. A més, demostra que es pot implantar la prevenció de riscos de manera eficaç en la gestió global d'una companyia immobiliària, com Núñez i Navarro, en les diverses fases d'un edifici: l'adquisició, la construcció-rehabilitació i l'explotació comercial”. També va voler destacar que “el nostre dia a dia, moltes vegades poc conegut i poc “glamurós” en comparació a altres àrees més estratègiques, a part d'obtenir bons resultats per a l'empresa; al final també té el reconeixement i la gratificació que es mereix”.

Templet modernista de La Rotonda després de la seva rehabilitacióLa consecució d'un segon premi per la gestió en la prevenció duta a terme en una obra mastodòntica com va ser al seu moment la rehabilitació de la Rotonda torna a posar de manifest la importància que aquesta àrea té per al Grup Núñez i Navarro, que basa la seva estratègia en quatre punts diferencials en pro de la prevenció:

  1. Compromís històric i continu de la companyia per la seguretat i la baixa sinistralitat laboral, amb un suport total del Consell d'Administració per implantar les polítiques i accions de prevenció en tots els centres de treball. 
  2. Disposar d'un departament propi intern de Seguretat i Salut a l'àrea de RRHH, amb quatre especialistes d'àmplia experiència i professionalitat. Independents organitzativament a les àrees de producció i d'operacions.
  3. Col·laboració molt estreta amb responsables i mànagers interns, contractistes i proveïdors que permet traspassar el nostre coneixement i compartir les responsabilitats en matèria de seguretat laboral. 
  4. Partir de les obligacions legals que marca la normativa de PRL com a punt inicial de sortida, no solament d'arribada. Per anar més enllà el compliment formal legislatiu

El desenvolupament coordinat d'aquests quatre principis durant més de 15 anys del departament de Seguretat i Salut ha generat, segons Jordi Cabedo, “una cultura preventiva interna en Núñez i Navarro que consolida el respecte i busca les millores de les condicions de seguretat i salut tant per als treballadors propis com els col·laboradors externs”.

This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.
This block is broken or missing. You may be missing content or you might need to enable the original module.