Com hem evolucionat

En 70 anys tot evoluciona. També la nostra companyia, que ha sabut diversificar els seus actius immobiliaris per adaptar-se a les necessitats del mercat. I amb ella, la nostra imatge, que ha anat renovant-se i adaptant-se al llenguatge gràfic de cada moment, tot i que sempre ha mantingut la referència a la naturalesa familiar de la companyia. D’aquesta manera, des dels seus inicis, la marca gràfica protagonitzada per les dues “N” ha estat una constant de la imatge corporativa. Amb el pas del temps, s’ha anat adaptant a les diferents tendències de cada moment, i, amb independència d’una major o menor presència de l’expressió completa del logotip, la presència de les dues “N” en diferents disposicions i tractaments gràfics s’ha mantingut inalterable i amb capacitat d’associar-se als productes i serveis oferts.

 

Aquest caràcter familiar ja es va evidenciar a la primera imatge amb què es va identificar a la companyia. Dues “N” majúscules extretes dels cognoms del fundadors de l’empresa, en Josep Lluís Núñez Clemente i la seva esposa, na Maria Lluïsa Navarro, constitueixen aquella primera imatge. El vincle va adquirir més força al segon logotip, en què els cognoms Núñez i Navarro s’incorporen a la imatge gràfica de l’empresa. El següent pas va ser, d’alguna manera, una síntesi d’allò que es pretenia transmetre amb les dues anteriors, per una banda, tot definint clarament les dues “N” com imatge associada a la companyia i, per una altra, disposant-les una sobre l’altra i en perspectiva per tal de representar l’activitat de construcció d’edificis.

La següent imatge gràfica s’entén com evolució de l’anterior. En aquest cas, les dues “N” se situen una al costat de l’altra i en perspectiva, formant una cantonada que s’emmarca dins d’un cercle per dotar-la d’estabilitat compositiva, recuperant el logotip i situant-lo a sota del cercle i centrat, contribuint a aquesta estabilitat definida per un eix vertical. La següent evolució, que s’organitza compositivament a partir de l’eix horitzontal, manté el cercle amb les dues “N”, resoltes en aquest cas en un sol pla, però situant-les a alçades diferents i mantenint el contrast cromàtic, com abstracció de la solució anterior. La disposició del logotip a la seva dreta i centrat en relació al cercle determina en aquest cas l’horitzontalitat d’aquesta solució. El següent pas va ser més aviat un nou disseny de l’anterior i no pas una nova versió. La composició és la mateixa, cercle i logotip en disposició horitzontal, havent modificat les dues “N” compartint asta vertical i situant-se sobre la mateixa línia, i la proporció del logotip, que augmenta en relació al cercle, juntament amb l’ús d’una altra tipografia (lletra de pal sec) i en minúscules.

I així arribem a 2019, data en què el nostre grup compleix 70 anys de vida. I ho fem amb una versió renovada de la primera marca gràfica de la companyia, a la qual li hem incorporat els 70 anys d’història.

 

 

-->