Núñez i Navarro

Núñez i Navarro té com objectiu que la Qualitat en el disseny, construcció, gestió i promoció d’immobles, en la explotació comercial d'hotels i aparcaments sigui un fidel reflex de les expectatives de cada client i dels seus professionals.

Per això, Núñez i Navarro estableix els estàndards de Qualitat, Seguretat i Salut en el Treball i Medi Ambient com a compromís per oferir immobles i serveis que satisfacin als seus clients i superin les seves necessitats, incorporant aquests estàndards a la seva estratègia. A més, garanteix el compliment dels requisits legals reglamentaris, contractuals i altres com a punt de sortida per assolir-los.

Tot el personal i col·laboradors de Núñez i Navarro, han d’entendre, assumir i aplicar aquestes polítiques, traslladant-les al desenvolupament de les seves activitats quotidianes, la cultura de l’organització i els principis d’actuació aquí exposats

A tal efecte, Núñez i Navarro assumeix els següents compromisos de millora continua en la gestió de tots els àmbits de les seves activitats, integrant-los en la presa de decisions de l’organització:

 

QUALITAT

Construir immobles i donar serveis amb un alt nivell de Qualitat i Professionalitat, assegurant la correcta atenció i satisfacció del Client.

Impulsar la innovació, l’orientació cap a la creació de valor i la eficiència a totes les activitats, sent creadors d’espais personals i d’impacte positiu pels clients.

Treballar en equip per a la millora dels productes i serveis i la resolució eficaç d’incidències i contratemps.

 

Medi Ambient

Fomentar l’eficiència energètica i la sostenibilitat, facilitant als clients immobles i serveis que protegeixin el medi ambient.

Establir els mitjans necessaris per a minimitzar la generació de residus i la prevenció de la contaminació, facilitant la formació i sensibilització del personal, tant interns com col·laboradors.

Projectar per respectar i millorar l’entorn medi ambiental del seves promocions i de la ciutat.

 

Seguretat i Salut

Garantir la realització del treball d’una forma adient i segura per prevenir els danys i el deteriorament en la salut dels treballadors i col·laboradors.

Realitzar el seguiment adequat de la Prevenció, a fi que disminueixin les situacions de risc en les obres i serveis.

Integrar les accions de prevenció i les millores de les condicions laborals al benestar i salut de tots els treballadors.

Proporcionar els mitjans i mecanismes que assegurin la consulta i participació dels treballadors. 

 

Certificats AENOR

Núñez i Navarro segueix fidel al seu compromís per la millora contínua i respecte als principis de medi ambient i seguretat i salut en el treball.

Amb aquest objectiu dins de la seva àrea de promoció–construcció, ha desenvolupat el projecte d’integració del Sistema Integrat (SIG) de qualitat, medi ambient, seguretat i salut, sota les normes internacionals de gestió ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001. Projecte que ha finalitzat amb la certificació per part de l’entitat de reconegut prestigi AENOR.

Núñez i Navarro és una de les primeres grans promotores i constructores del sector privat que ha obtingut la certificació per a les activitats de: Promoció immobiliària (el disseny, la construcció i la venda) d’edificis d’habitatges, residencials, oficines comercials, hotelers, aparcaments, industrials, sanitaris, equipaments i urbanitzacions.

La implantació del SIG ha comportat una millora de la gestió dels processos i del servei pels seus clients, col·laboradors i treballadors, i reforça la posició de Núñez i Navarro en l’actual mercat i en futures promocions.

 

 

Rehabilitació

La rehabilitació és tant l'acció com l'efecte de rehabilitar. Tornar a habilitar. Viure. Treballar. Allotjar-se. No rehabilitem per necessitat sinó per convicció: perquè creiem en això. Mirem enrere per seguir endavant. Pensem que és la millor, l'única, manera de fer-ho.

Recuperar l'esplendor d'edificis singulars de la capital catalana forma part del nostre ADN. D'una constant: fa més de 70 anys que construïm junts Barcelona. I ja fa tres dècades que contribuïm a la preservació de part del patrimoni històric i artístic de i per a tots els barcelonins.

Anar a rehabilitació
 

Codi Ètic

Al Grup Núñez i Navarro tenim per objectiu crear valor a llarg termini mantenint un compromís ferm i constant amb el benestar i el desenvolupament del personal, la ciutat i la societat en general. Per fer-ho, és indispensable estar compromesos amb els principis de l’ètica empresarial i amb la transparència en tots els àmbits d’actuació. D’aquí la necessitat d’establir un codi ètic propi, un document que recull els principis i valors fonamentals que han de regir la nostra feina diària, un document crucial per al creixement i l’èxit del Grup que formem tots.

 

Viure i treballar d’acord amb els principis d’aquest Codi ens dignifica i ens fa millors tant a nosaltres com al Grup Núñez i Navarro

Veure Codi Ètic