Núñez i Navarro

Des dels seus valors corporatius el Grup Núñez i Navarro té com a objectiu desenvolupar la seva activitat empresarial de manera responsable i sostenible: compromès amb l'alta qualitat dels seus serveis i promocions, garantint la salut i benestar dels seus equips, clients i col·laboradors, així com la protecció del medi ambient i la millora del seu entorn.

Per això, Núñez i Navarro estableix la Política en Sostenibilitat, incorporant els seus principis a l'estratègia de companyia.

 
 
 

SOSTENIBILITAT EN TOTS ELS NOSTRES PROCESOS

Any rere any creix el nostre compromís conscient amb la sostenibilitat i s'expandeix a totes les nostres àrees d'activitat, en el centre de la qual situem a les persones. Prioritzem el desenvolupament de tots els nostres equips; la creació d'un entorn laboral de seguretat i benestar, extremant les mesures de prevenció de riscos; i la implantació d'indicadors socials i mediambientals, treballant de la mà de col·laboradors que sumen per a donar vida a espais sostenibles: de qualitat, adaptats a l'entorn, minimitzadors de residus i amb la màxima eficiència energètica.

Veure els nostres compromisos en Sostenibilitat

 

 

 

 

Certificats AENOR

Núñez i Navarro segueix fidel al seu compromís per la millora contínua i respecte als principis de medi ambient i seguretat i salut en el treball.

Amb aquest objectiu dins de la seva àrea de promoció–construcció, ha desenvolupat el projecte d’integració del Sistema Integrat (SIG) de qualitat, medi ambient, seguretat i salut, sota les normes internacionals de gestió ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001. Projecte que ha finalitzat amb la certificació per part de l’entitat de reconegut prestigi AENOR.

Núñez i Navarro és una de les primeres grans promotores i constructores del sector privat que ha obtingut la certificació per a les activitats de: Promoció immobiliària (el disseny, la construcció i la venda) d’edificis d’habitatges, residencials, oficines comercials, hotelers, aparcaments, industrials, sanitaris, equipaments i urbanitzacions.

La implantació del SIG ha comportat una millora de la gestió dels processos i del servei pels seus clients, col·laboradors i treballadors, i reforça la posició de Núñez i Navarro en l’actual mercat i en futures promocions.

 

 

Rehabilitació

La rehabilitació és tant l'acció com l'efecte de rehabilitar. Tornar a habilitar. Viure. Treballar. Allotjar-se. No rehabilitem per necessitat sinó per convicció: perquè creiem en això. Mirem enrere per seguir endavant. Pensem que és la millor, l'única, manera de fer-ho.

Recuperar l'esplendor d'edificis singulars de la capital catalana forma part del nostre ADN. D'una constant: fa més de 70 anys que construïm junts Barcelona. I ja fa tres dècades que contribuïm a la preservació de part del patrimoni històric i artístic de i per a tots els barcelonins.

Anar a rehabilitació
 

Codi Ètic

Al Grup Núñez i Navarro tenim per objectiu crear valor a llarg termini mantenint un compromís ferm i constant amb el benestar i el desenvolupament del personal, la ciutat i la societat en general. Per fer-ho, és indispensable estar compromesos amb els principis de l’ètica empresarial i amb la transparència en tots els àmbits d’actuació. D’aquí la necessitat d’establir un codi ètic propi, un document que recull els principis i valors fonamentals que han de regir la nostra feina diària, un document crucial per al creixement i l’èxit del Grup que formem tots.

 

Viure i treballar d’acord amb els principis d’aquest Codi ens dignifica i ens fa millors tant a nosaltres com al Grup Núñez i Navarro