1864

Casa Rocamora. El matrimoni Joan Mumbrú i Bordas i Lluïsa Sagristà i Figueres compren un solar a la Sociedad de Fomento del Ensanche i encarregaran al mestre d’obres Joaquim Sitjas la construcció d’una casa.

1884

José Martí i Fàbregas, tutor i cuidador dels menors Mumbrú, sol·licita permís a l’Ajuntament per aixecar un pis més i construir galeries a la façana posterior de la casa.  

1894

Els germans Mumbrú Sagristà venen l’edifici a Antoni Morera i Busó.

1902

Al morir sense descendència Antoni Morera i Busó, hereda l’edifici la seva neboda, Francesca Morera i Ortiz. 

1902

Francesca Morera encarregarà la reforma de la casa a l’arquitecte modernista  Lluís Domènech i Montaner. 

1904

La mort sobtada de Francesca Morera farà que l’obra l’hagi de continuar el seu fill, el doctor Albert Lleó i Morera, que hereta la propietat i segueix amb el projecte de rehabilitació a càrrec de Lluís Domènech i Montaner.

Francesca Morera deixarà al seu testament com a usufructuària de l’immoble la seva néta, Francesca Lleó i Puiguriguer. 

1929

A la mort del doctor Albert Lleó i Morera, hereta la propietat la seva esposa, Olinta Puiguriguer.

1943

Olinta Puiguriguer i els seus dos fills, Albert i Francesca Lleó Puiguriguer, decideixen vendre l’edifici a la companyia asseguradora Sociedad Mercantil Bilbao.

1983

Sociedad Mercantil Bilbao vendrà l’edifici a la Mutualidad General de Previsión Social de la Abogacía de Madrid.

1998

El Grup Planeta compra l’edifici a la Mutualidad.

2005

Núñez i Navarro compra l’edifici al Grup Planeta i hi inicia un període d’obres de restauració que durarà dos anys. 

2017

Núñez i Navarro destinarà l’edifici a lloguer d’oficines.