NN Wallery - Marina Capdevila

artista_header
Mural Marina Capdevila
artista_foto
Marina Capdevila
Marina Capdevila
Després d'estudiar Belles Arts a Barcelona, se'n va anar a Rotterdam a estudiar un programa d’Erasmus a la Willem de Kooning Academie i a treballar com a dissenyadora gràfica en diferents estudis.

UBICACIÓ

artista_ubicacion
Manso, 56
Mides mur:
artista_medidas_muro
13,7m x 2,5m
Data finalització:
artista_finalizacion

VISIÓ

“Amb aquest mural, he volgut representar una mica la vida de barri; el mercat de Sant Antoni d'aquí al davant, la gent que hi va a comprar, els botiguers... el que podria està
passant ara mateix per davant del mur.”
 
Body
Mural Marina Capdevila 01 Marina Capdevila 02

 

Marina Capdevila 03Marina Capdevila 05

 

Mural Marina Capdevila 06