NN Wallery - Marina Capdevila

artista_header
Mural Marina Capdevila
artista_foto
Marina Capdevila
Marina Capdevila
Després d'estudiar Belles Arts a Barcelona, se'n va anar a Rotterdam a estudiar un programa d’Erasmus a la Willem de Kooning Academie i a treballar com a dissenyadora gràfica en diferents estudis.

UBICACIÓ

artista_ubicacion
Manso, 56
Mides mur:
artista_medidas_muro
13,7m x 2,5m
Data finalització:
artista_finalizacion

VISIÓ

“Amb aquest mural, he volgut representar una mica la vida de barri; el mercat de Sant Antoni d'aquí al davant, la gent que hi va a comprar, els botiguers... el que podria està
passant ara mateix per davant del mur.”
 
Body
Mural Marina Capdevila 01

 

Marina Capdevila 02

 

Marina Capdevila 03Marina Capdevila 05

 

Mural Marina Capdevila 06
quedatacasa