Com altres famílies de comerciants de la burgesia barcelonina, els Sansalvador varen contribuir a la urbanització del recent estrenat Eixample d’Ildefons Cerdà. 

En concret, el senyor Pau Sansalvador serà qui encarregarà al mestre d’obres Jaume  Bernades la construcció d’un edifici al solar que tenia en propietat al xamfrà dels carrers Bruc i Casp. Un total de 717 m2 edificables.

El resultat va ser un edifici amb soterrani, planta baixa, entresòl i tres pisos.

40 anys més tard, serà la seva filla, Dolors Sansalvador, la que hi promourà una reforma, en dues fases, per edificar dues plantes més de pisos. L’encarregarà a l’arquitecte Francesc de Paula i Riera.

La família seguia vivint a l’immoble, al pis principal, que és el més noble, ja que era habitual que els principals estiguessin destinats a habitatge de l’amo, i la resta de pisos, per llogar.

ELS PROMOTORS: LA FAMÍLIA SANSALVADOR