1769

La família Juncà adquireix dues feixes de secà, situades fora muralles, però dins el territori de la ciutat, i dedicades al conreu de cereals.

1889

Antoni Cortada i Juncà  ven les feixes a Pau Casades i Espoy amb l’objectiu, aquest, d’urbanitzar-les en el context del Ppla Cerdà.

1893

Pau Casades ven el solar, que no havia edificat, a Santiago Torruella.

1901

Santiago Torruella vendrà una part del solar (actualment, la part del carrer Mallorca, 180) a Antoni Paixa, quedant i queda, ja, ben definida l’actual propietat del xamfrà Mallorca-Muntaner. Passaran uns anys, encara, per a la seva urbanització.

1923

Els germans Torruella i Font venen la parcel·la a Mercè Ferrer.

1924

A la mort de Santiago Torruella, la parcel·la urbanitzable que era, encara, de la seva propietat passa a mans dels seus hereus, els fills Antoni, Andreu, Manuel, Serafina, Maria dels Àngels i Maria Torruella i Font.

1924

A la mort de Mercè Ferrer, poc després de comprar la parcel·la, els seus fills i hereus Francesc i Maria Palà Ferrer seran els promotors i responsables de la construcció de l’immoble del xamfrà carrer Mallorca i carrer Muntaner.

1964

A la mort de Maria Palà, la meitat de l’edifici passa als seus fills Ernest i Francesc Ruiz i Palà.

1987

Mor Francesc Palà, propietari de l’altra meitat de l’edifici.

2001

Els propietaris de l’edifici el venen al grup Grup Núñez i Navarro.

2013

Al desembre, s’inicien les obres de rehabilitació de tot l’immoble.