Jordi Cabedo, director de Calidad, Seguridad y Medio ambiente de Núñez y Navarro: “La prevención no se acaba con la obra. La Rotonda es un edificio vivo que tendrá usuarios: clientes y trabajadores”Jordi Cabedo, director de Qualitat, Seguretat i Medi ambi

2017-02-16

Nuñez i Navarro ha guanyat el primer premi en la categoria de "Millor pràctica de gestió de la prevenció" a la V edició 2016 dels premis Asepeyo que concedeix anualment la mútua d'accidents. Una de les persones que ha portat aquest projecte de prevenció de riscos laborals, va ser Jordi Cabedo, director de qualitat, seguretat i medi ambient (QSM) de Núñez i Navarro, el qual també es va encarregar de recollir el premi en nom de l'empresa. Orgullós de la manera que té l'empresa de fer, ens va parlar sobre la proposta presentada al concurs i com va ser el procés de la rehabilitació d'aquest edifici.

 

 

Primer de tot li volem felicitar i donar l'enhorabona pel premi.

Gràcies però no és mèrit meu. És de tot l'equip tècnic i treballadors d'obra, del coordinador de seguretat i els propis tècnics del nostre departament.

Acaben de rebre el premi a "La millor pràctica de gestió de la prevenció" per la gestió global de prevenció de la rehabilitació de l'edifici de La Rotonda, davant gegants o empreses com Allianz o Securitas, Norbega (Coca-Cola), Sacyr, institucions com la Universitat Miguel Hernández d'Alacant. Què li diu això?

Que ens reconeixen el compromís per la seguretat i la feina ben feta, a més era el primer premi a què ens presentàvem. Ens feia molta il·lusió que des d'una entitat de prestigi ens reconeguessin aquest treball. De l'abast del premi no sabia què competència ens trobaríem. Sé que hi havia altres constructores i que l'havien concedit a altres grans empreses en edicions anteriors.

En tot cas, vostè ha estat el cap visible d'aquest projecte...

El meu càrrec és cap de departament de qualitat, seguretat i medi ambient de Núñez i Navarro, però aquest ha estat un treball conjunt amb tots els implicats, des de l'equip tècnic intern fins als instal·ladors.

Quines funcions comporta el seu càrrec?

 Sóc el responsable del servei de prevenció propi de JOSEL (societat majoritària dins de la companyia Núñez i Navarro). És un servei englobat dins el departament de seguretat de la companyia, que assumeix també la gestió del sistema de qualitat i de medi ambient dins de l'àrea activitat immobiliària de promoció i construcció.

 

 

Entenc doncs, que això va més enllà d'una simple anàlisi de riscos laborals d'una empresa.

 Sí, com a responsables de seguretat cobrim totes les necessitats preventives de Nuñez i Navarro en les seves àrees de negocis. Des de la cobertura de formació d'un treballador, la realització de simulacres, investigació d'accidents, fins a l'avaluació de seguretat completa d'una finca, d'un aparcament o la gestió de la cadena hotelera. Engloba, entre moltes, totes les accions de prevenció de riscos.

Es tractaria de cercar el perill dels riscos allà on la gent no els veu?

 Bé, per tenir èxit amb la prevenció, aquesta no es pot enfocar com una matèria extra. S'ha d'incloure en el dia a dia de la feina "ben feta", integrant les mesures seguretat en cada operació de forma normal i habitual des de la conscienciació del mateix professional.

 Tot això per a intentar crear una cultura preventiva amb els teus i amb els subcontractats de l'organització. Com més planificació hi hagi i més pensis a fer bé la feina, menys possibilitats hauràs d'improvisar i que passi alguna cosa dolenta.

Abans del projecte de La Rotonda, podria destacar algun en el qual hagi col·laborat prèviament?
Des de l'Àrea Tècnica de Núñez i Navarro i el Departament de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient (QSM) hem realitzat més de 60 obres. Sí que és cert que La Rotonda ha estat el projecte més especial que hem tingut últimament i que ha durat cinc anys. Però dins de les 60 obres hem superat els 300 milions d'euros de facturació, assumint internament la coordinació de seguretat i salut des del 2002 amb resultats magnífics; sense accidents greus ni sancions administratives.
Si cal destacar alguns projectes per la seva envergadura, poden ser les promocions d'habitatges a Torre Vilana o l'Eixample de Barcelona, ​​o la construcció de l'Hotel 1898. Però no destacaria un més que altres en matèria de prevenció de riscos laborals.

Com es gestiona aquest gran projecte de la Rotonda a l'àmbit de la prevenció de riscos laborals?
Hi ha diferents agents i documents importants en tot el procés: Cada projecte de construcció ha de tenir integrat un estudi de seguretat i salut des de la fase de disseny. Un cop està aprovat aquest projecte amb la llicència administrativa corresponent, vam començar a construir. Comença la fase d'execució. I allà l'estudi de seguretat i salut es converteix en un pla de seguretat i salut, que realitza cada constructor / contractista que alhora és revisat i aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut. Aquesta figura és designada pel promotor (Núñez i Navarro), que en els nostres projectes és Alberto Roas, arquitecte i tècnic superior de prevenció de riscos laborals del nostre departament QSM. Albert, com a coordinador de la seguretat, assumeix el control de la prevenció, assegurant que els plans de seguretat dels contractistes siguin els correctes i vetllant per la seva implantació en l'execució de l'obra. En aquesta fase es fan visites de control, reunions de seguiment, simulacres d'emergència, informes, avaluacions de riscos, investigació d'accidents ... Tot això i més accions preventives s'han fet durant 250 setmanes en l'obra.

En el cas de La Rotonda, ¿En quin punt comença el seu treball?

 La prevenció en aquest projecte va començar amb la compra del solar. Vam haver de coordinar amb l'anterior propietari la neteja interior de tots els residus que quedaven a l'hospital, inclosos els biològics. I després, una preseguretat de les instal·lacions, repàs dels punts de risc de l'edifici com eren la xemeneia o els elements ornamentals de la façana. Tot per assegurar-nos que no generés un perill a tercers (vianants, veïns) fins que comencés l'obra. Quan ja va començar l'obra ens vam mantenir davant el projecte de la mà de la direcció tècnica, amb la coordinació amb els 20 contractistes i per a tots els 750 treballadors ... I la prevenció encara no s'ha acabat. És una cosa que volia destacar, La Rotonda és un edifici viu que tindrà clients en les noves oficines, uns altres que deixaran el cotxe a l'aparcament ... Això ens obliga a vetllar per la seguretat i les mesures d'emergència de l'edifici, a garantir la prevenció dels llocs de treball de la consergeria, dels agents del pàrquing, dels instal·ladors ... Hem de mantenir viu l'esperit de la seguretat de l'obra per continuar fent prevenció.

En un projecte com el de La Rotonda, han intervingut empreses externes a la casa, com per exemple TRAC. És complicat implicar en la prevenció a empreses i agents externs a la casa?

 Ha estat complicat el fet que hem canviat una mica el model organitzatiu. Hem passat de ser un promotor constructor que dirigia tota l'obra a passar la funció de constructor als diferents contractistes. Això va comportar l'obligació de coordinar-los i traspassar-compartir el nostre “know how” de la prevenció a ells. No va ser un camí senzill, però en el dia a dia estàvem acompanyats per l'equip tècnic d'obra de Núñez i Navarro: Daniel Soria,Miguel Usero, Miguel Navarro i Xavi Diaz que van fer que l'esforç fos més fàcil i compartit.

Quant de temps porta aproximadament una planificació d'un projecte com el de La Rotonda?

 Doncs t'has d'avançar sempre com a mínim 15 dies, anar a la bestreta per tenir la visió del que vindrà després. El projecte va portar temps estudiar-ho per tots els tècnics, però un cop ja posats en marxa anem setmana a setmana resolent les incidències que s'han detectat i comentat en la visita d'aquell dia, però sobretot analitzant les tasques de risc que vindrien a continuació.

 De quina manera coordinen o controlen que es respecti o que es compleixin les seves recomanacions?

 Com hem comentat abans, una figura clau ha estat Alberto ROAS, el coordinador de seguretat i salut de tot el projecte. Ell és la persona que lidera totes les mesures de seguretat i el seu control i que ha treballat amb l'equip d'obra i dels diferents contractistes perquè es posessin els mitjans de seguretat pertinents.

 

 

 Hi ha hagut alguna trava principal o alguna complicació a l'hora de dur a terme el projecte de La Rotonda?

 No hi ha hagut cap complicació, tot i que ha estat una obra complexa. Destacaria l'ensorrament, que va ser molt controlat mentre es coordinava amb la nova estructura. Es va haver de marcar molt bé les pautes d'execució i les mesures de seguretat corresponents. Hi va haver una gran entesa amb els dos grans contractistes, que van ser HERCAL i ENCOFRADOS CASTELLS. Però en cap moment hi va haver una urgència per "aturar l'obra".

També hi va haver un element d'especial control que va ser la farmàcia oberta 24 hores al local de planta baixa del Passeig de Sant Gervasi, local que vam haver de protegir perquè enderroquem i construïm sobre d'aquest.

En el moment en què hi ha diverses empreses fent diferents tasques, ¿Es complica tot? Per exemple, la restauració, el templet, la il·luminació ... És més complicat coordinar-ho tot?

 Sí, és més complicat perquè són diversos actors a coordinar i moltes vegades tots necessiten treballar en el mateix espai. En aquest cas ens anticipem per determinar ordre de prioritats i evitar coincidències. Ho hem de tenir molt controlat mitjançant els responsables d'obra perquè si no el treballador acaba malament, decidint pel seu propi interès i risc.

Ha estat més fàcil conscienciar els operaris del dia a dia o als tècnics, càrrecs intermedis i visitants que podia haver-hi en l'obra?

 Hem tingut alguna activitat de risc de caiguda en alçada, amb necessitat de treballar amb equips de protecció individual, tipus arnès, que obliga una supervisió molt estricta.

 A vegades sap greu que ells mateixos no estiguin conscienciats de la necessitat d'estar ben protegits. Per això, aquesta ha estat una activitat on puntualment hem tingut algun conflicte. Però amb els seus responsables, amb els equips d'obra i arquitectes no hem tingut cap.

 Un informe de seguretat previ pot paralitzar o bé modificar la idea inicial d'un projecte en funció del qual es dictamini?

 No arribarem a canviar un projecte, però sí la manera d'afrontar-lo, com atacar-ho, i especialment quins mitjans auxiliars es necessitaran.

Quins beneficis els ha reportat un projecte d'aquesta envergadura? Com avaluarien la seva eficàcia?

 Els beneficis han estat poder acabar el projecte amb una alta qualitat tècnica final sense patir cap sinistre o accident de gravetat o de consideració. S'avaluava l'eficàcia de les mesures de seguretat amb els informes de visita de coordinació setmanal, en què puntuaven vuit paràmetres de seguretat i dos de medi ambient. I en els quals es va obtenir després de 224 informes, una mitjana alta de9,4, per sobre de la mitjana del conjunt d'obres (valor 8,5 Objectiu OHSAS 18001, companyia).

A més de La Rotonda, quin és el projecte més complicat o especial al qual t'has hagut d'enfrontar?

 Arquitectònicament i tècnicament, La Rotonda ha estat complexa. Amb altres hauria de fer memòria. En tots hem tingut fases, operacions o unitats complicades o de risc: per exemple treballs en espais confinats; com va ser la neteja interior de pous. Però en general, cap tan important com La Rotonda.

 

 

Aquest bloc està trencat o falta. Pot ser que falti contingut o heu d'habilitar el mòdul original.
Aquest bloc està trencat o falta. Pot ser que falti contingut o heu d'habilitar el mòdul original.