Nous habitatges passius en el barri de Gràcia de Barcelona

2023-05-26
Disseny sostenible: un nou edifici d'obra nova a Barcelona que prioritza l'eficiència energètica i la reducció d'emissions

Nova NN promoció nZEB de lloguer. Com a resultat del nostre impuls per promoure la sostenibilitat adaptant-nos a les condicions climàtiques de Barcelona, presentem aquest innovador edifici en el carrer Providència 164-174 de BarcelonaEls seus 18 habitatges han optimitzat al màxim el consum d'energia prioritzant l'eficiència energètica i la reducció d'emissions.

La construcció d'una promoció d'habitatges amb consum d'energia gairebé nul (nZEB) implica la implementació d'una sèrie de recursos per a reduir al màxim el consum energètic, la generació de residus i per a respectar i millorar l'entorn mediambiental.

La nostra nova promoció d'habitatges i aparcament en el barri de Gràcia acollirà als seus nous inquilins aquesta setmana vinent.

Us compartim tots els aspectes en matèria de sostenibilitat considerats per a oferir el màxim confort a tots els seus habitants.

Si parlem de la pell dels nostres edificis es dissenya tenint en compte la seva eficiència energètica i aïllament tèrmic. La façana al carrer Provisió, així com la façana interna i els patis interiors, compten amb un sistema d'aïllament tèrmic exterior i interior, conegut com a sistema SATE.

Fachada edificio Providència

Fachada edificio de obra nueva NN Providència 168-174

El disseny dels habitatges ha d'aprofitar al màxim els recursos naturals disponibles, com la llum solar i la ventilació natural, per això dissenyem una distribució interior que permeti una ventilació creuada efectiva.

La ventilació adequada és fonamental per a garantir la qualitat de l'aire a l'interior dels habitatges. Per a aprofitar al màxim la llum i afavorir la ventilació natural, el disseny d'aquesta i totes les nostres obres noves passa per un generós perímetre exterior i obertures de grans dimensions que permetin una il·luminació natural a l'interior dels habitatges. A més, s'instal·len lluminàries LED de baix consum amb tonalitats càlides.

És fonamental utilitzar finestres d'alta eficiència energètica amb doble o triple envidrament i marcs, que evitin les filtracions d'aire, per a minimitzar les pèrdues de calor a l'hivern i l'entrada de calor a l'estiu; a més de comptar amb un bon aïllament en sostres, parets i sòls. Això ajuda a mantenir una temperatura interior confortable sense necessitat d'utilitzar sistemes de calefacció o refrigeració intensius.

S'ha implementat un sistema de ventilació doble, que inclou microventilació en la fusteria d'alumini i un sistema de ventilació mecànica controlada de doble flux. Aquest últim sistema proporciona una renovació i filtrat constant de l'aire, i utilitza un recuperador de calor de la marca S&P. Gràcies a aquest sistema, s'aconsegueix un estalvi d'energia primària del 15%.

Ventanas aislamiento edificio

Carpintería Hydro Circal, de aluminio producido, como mínimo en un 75 %, a partir de ventanas recicladas. Gelosies mòbils a Sant Joan Despí.

A més, s'han instal·lat persianes enregistrables per a controlar l'entrada de llum solar i mitigar l'escalfament en les zones envidrades. La fusteria d'alumini d'alta qualitat utilitzada en l'edifici ofereix un excel·lent aïllament tèrmic i acústic, garantint un màxim confort a l'interior dels habitatges. És important destacar que l'alumini utilitzat prové en la seva majoria de finestres reciclades, la qual cosa contribueix a la reducció d'emissions de diòxid de carboni.

Així mateix, en altres promocions, com és el cas de l'última obra nova de lloguer a Sant Joan Despí, les façanes també compten amb gelosies mòbils i/o fixes instal·lades als balcons per a matisar el contacte directe amb el carrer, protegir de la radiació solar i aportar confort tèrmic.

A més, els habitatges estan equipats amb sistemes de climatització i producció d'aigua calenta sanitària altament eficients. Cada habitatge compta amb una bomba de calor aerotèrmica situada en la coberta, que utilitza l'aire ambiental com a font d'energia renovable. Aquest sistema únic permet un estalvi de fins al 40% en comparació amb els sistemes convencionals de calefacció i refrigeració. A l'interior de cada habitatge, s'ha instal·lat una unitat de climatització i un kit productor d'aigua calenta. Tant l'aire condicionat com la calefacció funcionen mitjançant conductes insonoritzats i reixetes regulables, la qual cosa permet ajustar la temperatura segons les necessitats de cada estada. Així mateix, s'instal·len electrodomèstics eficients de marques reconegudes.

Equipo aerotermia

Equipos de climatización y producción de ACS de alta eficiencia

EL'edifici ha implementat mesures per a optimitzar el consum d'aigua. Totes les aixetes estan equipats amb airejadors per a reduir el cabal d'aigua sense comprometre l'experiència de l'usuari; els vàters compten amb cisternes de doble descàrrega, la qual cosa permet ajustar el consum d'aigua segons les necessitats; substituïm la plantació de gespa natural per artificial, i fomentem àrees verdes amb plantes autòctones que requereixin menys reg.

En altres promocions, com la ja esmentada NN Rius i Taulet de Sant Joan Despí, també s'implementa un sistema de recollida i reutilització de l'aigua pluvial.

Quant als ascensors, s'ha optat pels models OTIS Genesis, que combinen la il·luminació LED i l'apagat automàtic de llums en la cabina, la qual cosa permet un estalvi d'energia de fins al 75%. A més, la tecnologia regenerativa "Regen Drive" utilitzada és un 75% més eficient que els equips convencionals. En general, els ascensors de l'edifici han obtingut la màxima classificació en eficiència energètica “A”.

El nou edifici d'habitatges NN Providència, és un exemple destacat de disseny sostenible i eficiència energètica. Certificat amb una qualificació energètica A, tant en consum d'energia com en emissions de CO₂, aquest edifici representa un model en termes d'eficiència i responsabilitat ambiental. Demostra que és possible construir habitatges actuals i còmodes sense comprometre el medi ambient. La combinació d'una envolupant exterior ben dissenyada, sistemes eficients d'il·luminació, ascensors energèticament eficients, ventilació adequada i sistemes de climatització i producció d'aigua calenta altament eficients, fan d'aquest edifici un model més per als nostres projectes sostenibles futurs.

Aquest bloc està trencat o falta. Pot ser que falti contingut o heu d'habilitar el mòdul original.
Aquest bloc està trencat o falta. Pot ser que falti contingut o heu d'habilitar el mòdul original.