Espais comuns d'oci als edificis d'habitatges, com funcionen?

2021-07-08

En entrar a viure en una comunitat de veïns també estem acceptant compartir els espais comuns de l'immoble, és a dir, aquelles zones que pertanyen de manera conjunta a tots els propietaris i a les quals poden accedir tots els veïns, siguin propietaris o inquilins. Entre aquests espais destinats a diversos usos, es troben les zones comunes d'oci: jardins, pistes de pàdel, bàsquet, piscines, solàrium, locals per a festes, parcs infantils o terrasses. Les opcions són múltiples i cada vegada més freqüents i demandades, ja que aquests espais ofereixen l'opció de disposar d'una àrea d’esbarjo i relax, a casa teva.

L'ús d'aquestes zones cobra especial protagonisme amb l'arribada del bon temps, però en tractar-se d'espais compartits, també poden convertir-se en un focus de problemes i confrontacions entre veïns. De manera que, si estàs pensant celebrar la festa d'aniversari dels teus fills al jardí de la comunitat o convidar a uns amics a la piscina, hi ha algunes coses que hauràs de conèixer per avançat.

Espais comuns d'oci edificis habitatges_Núñez i Navarro

NN Promoción Torre Vilana, 1

Com es gestionen les zones comunes d'oci de la comunitat de veïns?

Existeix una llei que regula l'ús i manteniment de totes les zones comunes d'un habitatge, es tracta de la Llei de Propietat Horitzontal, un conjunt de normes, que pot variar a cada comunitat autònoma i que, des de fa seixanta-un anys, ordena tot el relacionat amb pisos, locals o zones comunes dins de les comunitats de propietaris. En essència, aquesta llei apunta que els veïns poden fer ús dels espais comuns sempre que no es perjudiqui la resta de la comunitat i estableix la prohibició de desenvolupar activitats molestes, tant en els habitatges com a les zones comunes.

Però què es considera una activitat molesta o perjudicial? Més enllà del descrit a l'ordenança municipal de cada ciutat, cada comunitat de propietaris pot ajustar aquesta definició, de forma consensuada, establint uns Estatuts i un Reglament de Règim Intern d'obligat compliment per a tots els veïns. Aquests documents permetran regular la convivència, la utilització dels espais compartits i definir quines són les activitats prohibides.

Espais comuns d'oci edificis habitatges_Núñez i Navarro

NN Promoción Balsareny, 1-7

Quant a les zones comunes d'oci aquesta normativa de regulació interna pot contemplar aspectes clau per a garantir una bona convivència com:

  • Horaris i reserva d'espais: Per a garantir el bon funcionament de cada zona és necessari establir horaris específics d'ús i, en cas necessari, aforaments concrets. Per a evitar aglomeracions, especialment a les zones dedicades a activitats esportives, com pistes de pàdel o tenis i piscines, és recomanable facilitar un sistema de reserves o torns a través de calendaris, fins i tot, a les comunitats més avançades tecnològicament, a través d'apps.
  • Manteniment i neteja: Les normes del reglament també han de fer referència a les condicions higièniques en les quals han d'usar-se i mantenir-se les instal·lacions.
  • Regulació d'accés a convidats: Un altre aspecte important a decidir, és si la comunitat permet o no l'entrada de convidats, com amics o familiars, a les zones comunes d'oci i, en cas que sí cal especificar en quines circumstàncies i amb quines limitacions.
  • Activitats prohibides: Amb el màxim detall, per a no donar lloc a error, hauran d'especificar-se totes les activitats prohibides en cada àrea comuna. Entenent que totes aquelles no incloses, estaran permeses.
Espais comuns d'oci edificis habitatges_Núñez i Navarro

NN Promoción Ample, 11-13

Qui té responsabilitat sobre els espais comuns d'oci als edificios d'habitatges?

La gestió de qualsevol zona comuna és responsabilitat de tots els propietaris. Per tant, davant qualsevol incident o sinistre que es produeixi i perjudiqui l'edifici o causi danys a tercers, qui ha de respondre és la comunitat de propietaris.

Abans de gaudir de les zones compartides de la teva comunitat és important que coneguis la normativa vigent per a poder actuar en conseqüència. Els espais comuns d'oci en els edificis d'habitatges promouen la relació entre veïns i contribueixen al benestar de les persones que els freqüenten, per això val la pena ser responsable i garantir el bon funcionament de tota la comunitat.

Aquest bloc està trencat o falta. Pot ser que falti contingut o heu d'habilitar el mòdul original.
Aquest bloc està trencat o falta. Pot ser que falti contingut o heu d'habilitar el mòdul original.