Plaques solars tèrmiques, una aposta segura pel Planeta

2021-10-21

En els últims anys els panells solars han anat poblant progressivament els terrats dels edificis. I, sens dubte, la seva presència serà cada vegada major. Tal com apunten les últimes previsions de l'Agència Internacional de l'Energia (IEA), la participació de les renovables en el subministrament elèctric global passarà del 26% en 2018 al 44% en 2040.


En Núñez i Navarro apostem per una arquitectura intel·ligent i sostenible que contempla la gestió responsable dels recursos energètics. Per això, en les nostres promocions incorporem sistemes de millora d'eficiència energètica com les plaques solars tèrmiques que afavoreixen la reducció del consum elèctric.

Panel solar de tubos de vacío para producir ACS | NN Promoción Passeig de Gràcia, 125-127
                                                                     Panell solar de tubs de buit per a produir ACS | NN Promoció Passeig de Gràcia, 125-12
Panel solar de tubos de vacío para producir ACS | NN Promoción Passeig de Gràcia, 125-127
                                                                          Panell solar de tubs de buit per a produir ACS | NN Promoció Manso

 

I és que limitar els efectes devastadors del canvi climàtic passa per optar, necessàriament, pel consum d'energies renovables que no produeixen gasos d'efecte d'hivernacle ni emissions contaminants. En aquest sentit, l'energia solar, com totes les renovables, és una font neta i inesgotable que, cada vegada més, augmenta en competitivitat i contribueix a reduir la dependència energètica, posicionant-se com una gran aliada enfront de la degradació mediambiental.

Panel solar de tubos de vacío para producir ACS | NN Promoción Passeig de Gràcia, 125-127

Plaques solars tèrmiques per a produir ACS | NN Promoció Vía Augusta, 349-355

 

Però saps realment què són les plaques solars tèrmiques?

A grans trets, podem dir que els panells o plaques solars tèrmiques són dispositius tecnològics que han estat dissenyats per a absorbir l'energia del Sol i transformar-la en calor. La temperatura que s'obté permet escalfar l'aigua, que s'emmagatzema i conserva en acumuladors aïllats tèrmicament per a ser utilitzades posteriorment. L'ús més freqüent de les plaques solars tèrmiques és el de contribuir a la generació d'aigua calenta sanitària (ACS) tant per al seu ús en habitatges residencials com en institucions o empreses.

Quins beneficis aporten les plaques solars tèrmiques:

  1. Zero emissions contaminants: A diferència d'altres fonts, els panells solars no generen emissions contaminants, ni directa ni indirectament.
  2. Estalvi energètic: Més enllà de la inversió inicial que suposa la instal·lació, les plaques solars permeten aconseguir un elevat estalvi energètic a mitjà termini.
  3. Sense sorolls. Les plaques solars són silencioses a diferència dels generadors d'energia elèctrica convencional.
  4. Compatible amb altres classes d'energia. Les plaques solars tèrmiques poden coexistir amb una altra mena d'instal·lacions d'energia convencional.
  5. Funcionen amb una font d'energia disponible a tot el món. El sol és una font d'energia inesgotable (el pronòstic és que continuï emetent energia durant milions d'anys) disponible a tot el món.
Panel solar de tubos de vacío para producir ACS | NN Promoción Passeig de Gràcia, 125-127
                                                                                                               NN Promoció Vía Augusta, 349-355

En Núñez i Navarro mantenim ferm el nostre compromís per la sostenibilitat, per això, a més de la instal·lació de plaques solars en les nostres promocions, totes les nostres noves promocions disposen de les millors certificacions energètiques, les més eficients quant a les emissions de CO₂ i en elles s'apliquen solucions que contribueixen a la reducció de la petjada de carboni, gestió responsable de l'aigua i els recursos energètics; i s'apliquen sistemes per a un major rendiment tèrmic que comporta una reducció del consum elèctric.

L'objectiu d'aconseguir una integració arquitectònica del sistema d'energia solar i un màxim rendiment d'estalvi energètic defineix el tipus de sistema a col·locar, bé sigui plaques solars tèrmiques o tubs de buit. Tots dos sistemes són òptims per a l'estalvi d'energia tèrmica.

 

Aquest bloc està trencat o falta. Pot ser que falti contingut o heu d'habilitar el mòdul original.
Aquest bloc està trencat o falta. Pot ser que falti contingut o heu d'habilitar el mòdul original.