“Tots tenim discapacitats no reconegudes” Joan Berruezo, director de serveis del TEB Barcelona.

2022-09-28
Parlem d’inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual amb l’equip de TEB Barcelona, grup responsable del servei de jardineria de la nostra promoció a Torre Vilana.

Joan Berruezo, director de serveis del Grup Cooperatiu TEB Barcelona: “El repte és la normalitat. Acceptar les diferents capacitats de cada persona. Tots tenim discapacitats no reconegudes. 

Barcelona, 2022. La qualitat d'una societat es mesura per la capacitat que té per a atendre els col·lectius més vulnerables, llegim a la web del Grup Cooperatiu TEB Barcelona. Prop de 50.000 persones tenen reconeguda legalment una discapacitat intel·lectual a Barcelona, 42.000 d'elles pertanyen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i augmenten fins a 73.000 en tota Catalunya. Les xifres es dupliquen si incorporem a persones amb trastorns de salut mental o discapacitats múltiples. Per a tots ells, el treball és una part molt important de la seva vida i una de les principals preocupacions de les seves famílies. 

Jardí de Torre Vilana

Fa 50 anys, aquesta preocupació va arribar a set famílies del barri de Sant Andreu, a Barcelona, i les va portar a crear un taller escola per a formar als seus fills i filles, i poder integrar-los en empreses existents. Convençuts que el treball dignifica a les persones, volien que els seus familiars tinguessin oportunitats i que, a més, asseguressin el seu futur quan ells ja no hi fossin. Aquest va ser l'origen de TEB Barcelona, que actualment està format per 1.200 membres, i la missió dels quals continua sent aconseguir una vida inclusiva per a les persones amb discapacitat intel·lectual i també donar suport a les seves famílies. 

Avui, protagonitza el nostre blog el servei de TEB Barcelona que s'encarrega de la jardineria en la nostra promoció d'habitatges de Torre Vilana. Ens trobem al jardí per a entrevistar els seus responsables: Joan Berruezo, director de l'àrea de Serveis de TEB Barcelona, i la Mar Marín, responsable tècnica dels equips de jardineria de TEB Verd. El primer que destaca és sens dubte la motivació i il·lusió que desprenen tots dos. I sobre aquest tema, Joan ens aclareix: “D'una banda, està la nostra labor social i per un altre, els nostres reptes personals com a professionals en cada projecte. En tots dos casos, se'ns permet oferir un entorn inclusiu de qualitat i maximitzar la visibilitat de les persones amb discapacitat, donant el millor de nosaltres mateixos en cada projecte perquè cal no oblidar que, encara que no estiguem etiquetats, tots posseïm discapacitats”.

Joan Berruezo
Joan Berruezo, director de l'àrea de Serveis de TEB Barcelona

Si bé la discapacitat intel·lectual ha anat reduint-se en el temps, les necessitats no han deixat de créixer. El director de Serveis concreta: “En aquests anys, els avanços científics han reduït el percentatge de persones amb discapacitat intel·lectual. No obstant això, hi ha un increment de necessitats i de trastorns de salut mental als quals donem resposta. Acollim a persones que venen de fora, som especialistes en discapacitat intel·lectual, però a l'ésser una entitat social de fons treballem amb tot el ventall de persones: salut mental, discapacitat física, persones d'inserció, CIRE de Catalunya… Ens contacten a través dels centres de formació i, sobretot, a través de les famílies”. 

Joan ens explica l'evolució: “Quan es va crear el taller per a formar a les persones amb discapacitat i inserir-les en l'empresa ordinària, es van adonar que les persones amb discapacitat intel·lectual posseïen altres grans capacitats. Per exemple, una gran capacitat de dur a terme un treball manual d'assemblatge de qualitat. Això era positiu per a les persones i per als treballs, per la seva capacitat de treball repetitiu, ordenat… i la seva gran motivació. De manera que del taller escola es va passar a una cooperativa sense ànim de lucre, propietat de les persones que treballaven. Amb 18 anys tenien la necessitat d'inserció laboral, però aquestes necessitats es van anar ampliant amb el desenvolupament dels joves. Ara som 1.200 persones i comptem amb: pisos tutelats; més de 20 clubs federats d'esports; penyes dels principals equips de futbol; residències; una entitat tutelar, que ofereix serveis que els permeten viure amb independència de manera cooperativa; i les cooperatives. En posar a les persones al centre s'ha evolucionat amb el creixement d'elles”.  

Trabajadores
Treballadors a Torre Vilana

L'arrelament al territori i la proximitat de la gestió han permès el desenvolupament del grup, format per 7 cooperatives d'iniciativa social: TEB Habitatge, TEB Gestió, TEB Solucions, TEB Verd, TEB Vallés i Taller Escola Barcelona, de segon grau. Berruezo destaca: “Posseïm un consell rector, constituït en més del 50% per famílies, i unes direccions d'àrea que permeten donar resposta àgil a la nostra zona, que continua sent principalment Barcelona i la seva àrea metropolitana”. 

Li demanem al Joan que ens detalli quins són els actuals reptes d'inclusió a Barcelona i de manera inequívoca assenyala: “La normalitat. Acceptar les diferents capacitats de cada persona. Tots tenim discapacitats no reconegudes. De manera que aconseguir la normalitat és important. Una persona sota l'etiqueta de discapacitat intel·lectual pot ser que no sigui capaç de resoldre un problema d'àlgebra complex, però pot parlar 5 idiomes o dur a terme una tasca com la jardineria de manera excel·lent. Només cal veure com està aquest jardí!”. 

Té raó, davant nostre es succeeixen zones de gespa, arbres i parterres amb gran varietat de plantes autòctones, al costat d'un petit rierol artificial, cuidat de manera molt primorosa. Mar Marín ens explica quin és el secret: “Treballar a Torre Vilana ha suposat un canvi substancial per a l'equip. És un jardí més gran de l'habitual i amb molt nivell de detall. Torre Vilana és el lloc on ells més aprenen, no sols de jardineria. També a fer diferents treballs i, especialment, a relacionar-se amb els clients i residents. En general, en altres espais és el coordinador qui més es relaciona amb el client. Aquí, són els operaris els que parlen amb ells, responen a les seves preguntes i, a més, atenen els seus suggeriments i poden donar ràpida resposta a les peticions que els plantegen”. 

La directora de TEB Verd, que empra 75 jardiners i atén un centenar de clients, també exposa la satisfacció de treballar aquí: “Ha sigut un repte molt gratificant per a l'equip de jardineria. Els residents estan molt contents, segons els seus rapports, perquè els nostres equips s'impliquen moltíssim. I cap desatacar que aquest jardí, amb el nivell de manteniment tan perfecte, és un gran repte en si mateix. Ells, a més, suggereixen i proposen moltes millores. Tant al jardí com en les espècies que poblen l'hàbitat”, i conclou afirmant: “Per a nosaltres, la col·laboració en Torre Vilana ha suposat un excel·lent intercanvi per la millora de tota l'àrea, noves vegetacions i inclusió de plantes florals, i la satisfacció de l'equip”. 

Mar Marín
Mar Marín, responsable tècnica dels equips de jardineria a TEB Verd.

Inquirim en com són coneguts i els arriben els treballs i ens respon en Joan: “A vegades per un tema social, unes altres per competitivitat, altres via concurs públic. A Núñez i Navarro arribem per recomanació i ràpidament connectem per tot el valor social que aportem”. Posa l'accent en la competitivitat: “Serveis com el que aquí tenim de jardineria es presten amb un ampli equip de jardiners i un gabinet tècnic, que ens permet projectar i dur a terme solucions completes, jardins terapèutics, com el del Sant Pau que va rebre el reconeixement Barcelona + sostenible i va ser el primer de la península, i projectes de sostenibilitat com les cobertes verdes”, i constata: “En Núñez i Navarro hem crescut, entrem a Torre Vilana a l'octubre de 2021 com primera palanca i ara continuem ampliant amb ells diferents serveis”. 

Altres àmbits de treball i serveis establerts de TEB Barcelona són els de neteja, consergeria, gestió documental i destrucció, servei de repartiment d'alimentació per a supermercats i paqueteria (última milla, sostenible, mitjançant persones caminant…). Són treballs necessaris per a moltes empreses o associacions i permeten la interacció amb la societat i donar visibilitat al col·lectiu. En l'àrea industrial ofereixen treballs que requereixen molta mà d'obra (petits manipulats, serveis per a editorials…) i producte propi, compten amb la major fàbrica europea de pintura escolar, a més de marques pròpies en alimentació. Joan completa amb orgull: “Fa 10 anys ens iniciem en alimentació amb productes gurmet: sals, olis, pastissos… amb marca pròpia, dels quals exportem un 80%. Per a farmàcia, disposem de sales blanques degudament certificades… Nosaltres som una empresa per a generar treball, que és el nostre objectiu. A Catalunya, només un 7% de les persones amb discapacitats tenen treball, perquè no hi ha opcions. A TEB Barcelona ens esforcem per a ampliar les oportunitats” 

Li demanem a Joan que ens digui com es plantegen el futur i ens confirma: “Per a seguir endavant, la nostra base és la participació en xarxa (són membres de DINCAT a Catalunya i Plena Inclusió a Espanya), amb tots els centres especials de treball d'iniciativa social, sense afany de lucre. Entre tots intentem millorar la vida de les persones amb discapacitat mitjançant el treball. És bàsica la col·laboració”. 

Des de 1968 fins avui, la societat ha avançat molt. Som més inclusius i no cal “amagar” la discapacitat. No obstant això, com subratllen a TEB Barcelona, distem molt de la normalitat i de l'acceptació de la diversitat en alguns àmbits. A TEB Barcelona van aprendre fa molts anys que si la societat no podia cobrir les seves necessitats ells no podien esperar i havien de fer-ho per si mateixos. Tots podem contribuir a donar visibilitat a les persones amb discapacitat i així evolucionar cap a ‘la normalitat’ per a poder aconseguir una societat diversa. 

Per conèixer més de prop la brillant feina de TEB VERD al residencial Torre Vilana aneu al vídeo.

Aquest bloc està trencat o falta. Pot ser que falti contingut o heu d'habilitar el mòdul original.
Aquest bloc està trencat o falta. Pot ser que falti contingut o heu d'habilitar el mòdul original.